NAUJIENOS

Sėkmingos mokymo strategijos kiekvienoje klasėje

2022 m. rugpjūčio 22-27 d. šešių pedagogių komanda iš Šiaulių sanatorinės mokyklos (G. Radavičienė, A. Jagminė), Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos (D. Laurutienė, S. Šambarienė) ir Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos (R. Kuprytė, I. Navickienė) dalyvavo „Erasmus+“ mobilumo  projekte „Inovatyvus mokytojas – sėkmingas mokinys“. Pedagogai tobulino kompetencijas dalyvaudami mokymo kursuose „Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom“ (Sėkmingos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo strategijos kiekvienoje klasėje), Florencijoje (Italija).

Penkių šalių – Lietuvos, Graikijos, Bulgarijos, Vengrijos ir Ispanijos mokyklų atstovai dalinosi savo patirtimi, specialiojo ugdymo iššūkiais. Šalių pranešėjai pristatė savo mokyklas, jose vykdomas veiklas, ugdymo priemones ir erdves, kuriose vyksta ugdymas. Įdomūs pranešimai sutelkė visų dėmesį, skatino diskusijas, efektyvių ir sėkmingų darbo metodų dalinimąsi tarp pedagogų.

Šis mokymo kursas buvo skirtas mokytojams ir specialistams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių bendrojo ir specialiojo ugdymo mokyklose. Kursų metu daug dėmesio skirta ir atsižvelgta į išskirtinius mokinių ugdymosi poreikius bei įtraukiojo ugdymo kokybės pagerinimą: negalių pripažinimą, pamokų diferencijavimą ir organizavimą, mokymo metodų ir strategijų taikymą, IKT priemonių naudojimą, siekiant patenkinti kiekvieno mokinio poreikius.

Mokymo kursų metu buvo aptartas medicininis ir socialinis negalios modelis, įvairovė ir įtrauktis, mokymosi barjerai ir jų šalinimo būdai. Nusiraminimo strategijos, daug dėmesio skirta mokinių, turinčių autizmo spektro, dėmesio ir elgesio sutrikimų bei kitų mokymosi sunkumų atpažinimui ir savalaikės pagalbos teikimui, apžvelgti mokymosi stiliai, motyvavimo, skatinimo sistemos. Paliesta aktuali šiomis dienomis tema – kitakalbių įtrauktis ir ugdymas, kaip ir į ką atsižvelgti mokytojui bei specialistams, kai klasėje mokosi vaikai atvykę iš užsienio, kuriems lietuvių k. nėra gimtoji kalba.

Daug praktinės naudos davė įvairių užduočių atlikimas individualiai, porose ir grupėse. Susipažinome su „Lentos lenktynių“, „Simonas sako“, energijos suteikiančiais metodais, kuriuos taikysime darbe. Naujas ir patrauklus pasirodė socialinių istorijų pasakojimo metodas. Diskusijų metu aptarti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtraukties, dėmesio išlaikymo, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimo klausimai.

Mokymų lektorė Lise-Lott Grimm tikra savo srities profesionalė. Mokymų metu pateiktą teorinę medžiagą ji siejo su praktika ir gausiai dalinosi asmenine darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais patirtimi. Sukurta saugi mokymosi aplinka ir mokymasis patiriant, pabūnant vaiko su specialiaisiais ugdymosi poreikiais kailyje, leido suvokti, kad dažnu atveju „negalią/sutrikimą sukuria aplinka“. Ir kartais užtenka mažo pokyčio, kad būtų įtrauktas kiekvienas vaikas.

Džiaugiamės užmezgę ryšius su kitų Europos Sąjungos šalių mokytojais, patobulinę savo profesines, užsienio kalbos, bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijas, IKT ir organizacinius įgūdžius. Turėjome galimybę prisiliesti prie Florencijos kultūros lobių, suprasti romėnų ir etruskų gyvenimo ypatumus.

Dalyvavimas Erasmus+ projektuose skatina ne tik profesinį, bet ir asmeninį augimą tobulėjimą, praplečia akiratį, leidžia pasijusti ES piliečiu. O svarbiausia įkvepia, išlaisvina kūrybiškumą, atveria naujas galimybes.

Inga Navickienė

Partneriai ir draugai