Klasių tėvų komiteto pirmininkai

Klasė

Klasės tėvų komiteto pirmininkas

1a

Dalia Kisielienė

1b

Vaiva Aleliūnienė

1c

Ernesta Kriukelytė

1d

Andrius Eiva

2a

Laima Tumonienė

2b

Regina Rapčienė

2c

Jurgita Bukėnienė

2d

Erika Pilipūnienė

3a

Dalia Kisielienė

3b

Inga Kavaliauskienė

3c

Rasa Bagdonienė

3d

Dovilė Orlova

 4a

 Laura Petrikienė

4b

Vilma Žigalovienė

4c

Neringa Bražionytė

4d

Malvina Šlėnytė

5a

Indrė Kisielė

5b

Aivara Slušinskienė

5c

Jurgita Bukėnienė

5d

Inga Rudienė

6a

Jurgita Šepetė

6b

Valdas Latvėnas

6c

Diana Bukauskienė

6d

Vaiva Grukauskienė

7a

Agnė Valintelienė

7b

Vitalija Tidikienė

7c

Irma Bagdonavičienė

8a

Mindaugas Pranys

8b

 Algis Valickas

8c Mindaugas Rutkevičius

8d

Lina Kuncytė Kozmianienė