ATSINAUJINOME

                                                                                               Įeiti į naują "Vyturio" progimnazijos svetainę

Vaiko gerovės komisija

 

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

2022-2023 m.m.

Pirmininkė  -  Inga Navickienė, socialinė pedagogė, direktoriaus pavaduotoja ugdymosi pagalbai

Pirmininko pavaduotoja  - Skirmunda Martinonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2 nariai direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 2 nariai spec.pedagogai logopedai, psichologas, soc. pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ir sekretorius

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (dokumentas)

Vaiko gerovės komisijos 2022-2023 m. m.darbo planas

 

"Patyčių dėžutės" veikimo tvarka Skaityti>>>