Ar žinai, kad... (mokyklos istorijos datos). Žiūrėti>>>

Vaiko gerovės komisija

 

2019-2020 m. m. sudaryta VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė  -  Inga Navickienė, socialinė pedagogė, Pagalbos skyriaus vedėja

Pirmininko pavaduotoja  - Skirmunda Martinonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai: 3 ugdymo skyrių vedėjai, 2 spec.pedagogai logopedai, socialinis pedagogas, psichologas, profesijos patarėjas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ir sekretorius

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (dokumentas)

Vaiko gerovės komisija (lankstinukas)

Vaiko gerovės komisijos 2020-2021 m. m. darbo planas

 

"Patyčių dėžutės" veikimo tvarka Skaityti>>>