Būsimieji pirmokų tėveliai, paspaudę šią nuorodą https://forms.gle/3oZZDpXCcK24xbgg9 galėsite pareikšti pageidavimą dėl mokytojos pasirinkimo

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PIRMĄSIAS IR PENKTĄSIAS KLASES TVARKA 2023-2024 MOKSLO METAMS:

SŠ-308. priėmimo tvarka   1A priedas -1 kl.   1B priedas -1 kl.   2A priedas - 5 kl.   2B priedas - 5 kl.

CENTRALIZUOTO PRIĖMIMO Į GIMNAZIJAS TVARKA

3 priedas - I gimnazijos kl.  PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS. SŠ.

Vaiko gerovės komisija

 

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

2022-2023 m.m.

Pirmininkė  -  Inga Navickienė, socialinė pedagogė, direktoriaus pavaduotoja ugdymosi pagalbai

Pirmininko pavaduotoja  - Skirmunda Martinonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2 nariai direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 2 nariai spec.pedagogai logopedai, psichologas, soc. pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ir sekretorius

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (dokumentas)

Vaiko gerovės komisijos 2022-2023 m. m.darbo planas

 

"Patyčių dėžutės" veikimo tvarka Skaityti>>>