NMPP grafikas mokiniams  Skaityti>>>

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PIRMĄSIAS IR PENKTĄSIAS KLASES TVARKA 2023-2024 MOKSLO METAMS:

SŠ-308. priėmimo tvarka   1A priedas -1 kl.   1B priedas -1 kl.   2A priedas - 5 kl.   2B priedas - 5 kl.

Parama

 

Mieli „Vyturio“ progimnazijos mokinių tėveliai, darbuotojai, mūsų bičiuliai, visi švietimui neabejingi žmonės,

kiekvienais metais džiaugiamės, kad esate aktyvūs mūsų mokyklos bendruomenės nariai, rėmėjai, kad Jums rūpi mokinių, klasės, visos mokyklos reikalai. Esame ypač dėkingi už supratingumą, geranorišką bendradarbiavimą ir nuoširdų norą padėti kurti vaikams jaukesnę, saugesnę ir modernesnę mokymosi aplinką, sudominti juos mokslu ir technologijomis.

Nuoširdžiai dėkoju Jums, kad pagal galimybes remiate mūsų mokyklą, skirdami 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Materialinė bei kitokia parama labai reikalinga. Jūsų dėka mokykla tampa saugesne, patrauklesne, labiau atitinkančia mūsų visų lūkesčius.

Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos ataskaita apie 1,2 proc. pagal GPM ir paramos gautų lėšų panaudojimą 2021 metais:

 2021 01 01 likutis – 5423,85 Eur.

2021 10 31 likutis -    171,65 Eur

Eil. Nr.

Lėšų panaudojimas

Lėšos Eur.

1.

Prekės mokyklos erdvių atnaujinimui

     5205,2

2.

Reprezentacinės išlaidos (gėlės, suvenyrai)

     47,0

 

2021 m Valstybės mokesčių inspekcija į mokyklos sąskaitą pervedė 1,2 proc. GPM – 2843,07 Eur. Kita gauta parama, kuri buvo pervesta į mokyklos sąskaitą, - 1500,0 Eur.

 Nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik e.būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) ir pateikiami ne vėliau kaip iki 2022 m. gegužės 2 dienos.

Prašymai skirti paramą EDS nuo šių metų teikiami vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše. Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje.

Informacija, kuri reikalinga pildant prašymą:

1. Mokestinis laikotarpis – 2021 m.

2. Paramos gavėjo identifikacijos kodas – 190423499.

3. Paramos gavėjo pavadinimas – Panevėžio „Vyturio“ progimnazija.

4. Buveinės adresas – Vasario16-osios g. 40, LT 35168, Panevėžys.

 

                                                                Ačiū už Jūsų sąmoningumą ir atsakingumą!

                            Pagarbiai,

                                                                                           Mokyklos tarybos pirmininkė Aušra Vilimienė