Mielieji, jau galima pravesti GPM 1,2 %. Jūsų parama visada priimama. Lėšas skirsime dviračių stoginės įrengimui, mokyklos erdvių atnaujinimui. Plačiau>>>

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PIRMĄSIAS IR PENKTĄSIAS KLASES TVARKA 2023-2024 MOKSLO METAMS:

SŠ-308. priėmimo tvarka   1A priedas -1 kl.   1B priedas -1 kl.   2A priedas - 5 kl.   2B priedas - 5 kl.

CENTRALIZUOTO PRIĖMIMO Į GIMNAZIJAS TVARKA

3 priedas - I gimnazijos kl.  PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS. SŠ.

Finansinės ataskaitos

 2022 m.

20-ojo VSAFAS 2022 m. III ketvirtis>>>

Finansinės būklės ataskaita 2022 III ketvirtis>>>

Veiklos rezultatų ataskaita 2022 III ketvirtis>>>

20-ojo VSAFAS 2022 m. II ketvirtis>>>

Finansinės būklės ataskaita 2022 m. II ketvirtis>>>

Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. II ketvirtis>>>

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2022 m. I ketvirtis>>>

Finansinės būklės ataskaita 2022 I ketvirtis>>>

Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita 2022 m. I ketvirtis>>>

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 m. I ketvirtis>>>

Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. I ketvirtis>>>

 

2021 m

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. metinis>>>

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketvirtis>>>

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketvirtis>>>

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketvirtis>>>

2020 m.

FAR aiškinamasis raštas prie 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio>>>

Finansinės būklės ataskaita 2020 >>>

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. III ketvirtis>>>

 Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketvirtis>>>

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketvirtis>>>

2019 m.

2019 m. finansinė ataskaita>>>

2019 m. III ketvirčio finansinė ataskaita>>>

2019 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita>>>

2019 m. II ketvirčio finansinė ataskaita>>>

2019 m. II ketvirčio finansavimo sumos>>>

2019 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita>>>

2019 m. I ketvirčio finansinė ataskaita>>>

Finansavimo sumos pagal paskirtį>>>

Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo 2019 m. sąrašas>>>