NMPP grafikas mokiniams  Skaityti>>>

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PIRMĄSIAS IR PENKTĄSIAS KLASES TVARKA 2023-2024 MOKSLO METAMS:

SŠ-308. priėmimo tvarka   1A priedas -1 kl.   1B priedas -1 kl.   2A priedas - 5 kl.   2B priedas - 5 kl.

Svarbu žinoti

Bendruomenės susitarimai  Skaityti>>>

Tėvų (globėjų, rūpintojų), atvykstančių į mokyklą, priėmimo tvarkos aprašas. Tėvai (globėjai, rūpintojai) - "Vyturio" bendruomenės nariai, visada laukiami mokykloje. Produktyvaus bendradarbiavimo stiprinimui laikomės tėvų priėmimo tvarkos. Skaityti>>>