ATSINAUJINOME

                                                                                               Įeiti į naują "Vyturio" progimnazijos svetainę

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei puslapyje rodomos subkategorijos, jose gali būti straipsnių.

Pokategorės

NMPP rezultatai

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tikslas  – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Panevėžio „Vyturio“ progimnazija kiekvienais metais dalyvauja projekte „Standartizuoti testai“. Tai svarbus rodiklis 8-ų klasių mokiniams, nes šie įvertinimai yra perduodami gimnazijoms. Už šių testų vykdymą progimnazijoje atsakingos Renata Radzevičienė, Pradinio ugdymo skyriaus vedėja ir Oksana Karoblienė, Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja.  Plačiau apie Standartizuotus testus pasiskaityti Nacionalinio egzaminų centro tinklapyje:http://www.egzaminai.lt/342/

"Vyturio" progimnazijos 4 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2018 m.>>>

"Vyturio" progimnazijos 6 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2018 m.>>>

"Vyturio" progimnazijos 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2018 m.>>>