ATSINAUJINOME

                                                                                               Įeiti į naują "Vyturio" progimnazijos svetainę

Dalyvaujame projekte "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mokyklų aprūpinimasProjekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos. Projektą organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.
  • Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.
    • Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.
    • Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Daugiau apie projektą http://www.vedlys.smm.lt/

 UAB „Mokslo technologijos“ ir UAB „Biznio mašinų kompanija“ mokyklai atvežė 5-8 klasėms skirtas mokymo priemones. Priemonės bus naudojamos biologijos ir chemijos, gamtos ir žmogaus,fizikos, technologijų, matematikos, IT dalykų pamokose. Siekiant padėti mokytojams sėkmingai naudoti projekto lėšomis nupirktas 5–8 kl. priemones ugdymo procese, yra sukurti 93 biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos, fizikos, technologijų bei IT ir matematikos (integruotos veiklos) pamokų veiklų aprašai (toliau – aprašai), kurie patalpinti šioje svetainėje: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#5-8 (jungiamasi be slaptažodžio).

 

 Tęsdami dalyvavimą IT projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ stengiamės įsitraukti į įvairias veiklas.  Kaip ir kasmet, taip ir šiais mokslo metais prisijungėme prie ES programavimo savaitės (EU Code Week) ir su mokiniais mokėmės programavimo subtilybių. Mūsų veiklas galite pamatyti žemiau pateiktose nuorodose“:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid027MN7R6ZCHg5jmsPuUFyabQHeYULSmPKsg3cjXEsvR36K84CmYyCByQfe9ZZr6FZtl&id=100063458263545

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid027MN7R6ZCHg5jmsPuUFyabQHeYULSmPKsg3cjXEsvR36K84CmYyCByQfe9ZZr6FZtl&id=100063458263545

https://www.facebook.com/100063458263545/videos/1104965623715621

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0339wB7MzVMqajfqLDRtMWjZEp2dPrQpNNeZrKKaHea87CgUeZySxZ84mDVVGNzeo8l&id=100063458263545