Mielieji, jau galima pravesti GPM 1,2 %. Jūsų parama visada priimama. Lėšas skirsime dviračių stoginės įrengimui, mokyklos erdvių atnaujinimui. Plačiau>>>

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PIRMĄSIAS IR PENKTĄSIAS KLASES TVARKA 2023-2024 MOKSLO METAMS:

SŠ-308. priėmimo tvarka   1A priedas -1 kl.   1B priedas -1 kl.   2A priedas - 5 kl.   2B priedas - 5 kl.

CENTRALIZUOTO PRIĖMIMO Į GIMNAZIJAS TVARKA

3 priedas - I gimnazijos kl.  PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS. SŠ.

Mokinių projektinių darbų organizavimas

Panevėžio "Vyturio" progimnazijos mokinių projektinių darbų organizavimo tvarka  Skaityti čia>>>

Mokinių projektinės veiklos priedai

Savivaldaus projektinės veiklos atlikimo sutartis (1 priedas) 

Kūrybinio darbo vertinimo forma 6 kl. (2 priedas)

Kūrybinio darbo vertinimo forma 7-8 kl. (.2.1. priedas)

Rašto darbo vertinimo forma 6kl. (3 priedas)

Rašto darbo vertinimo forma 6 kl. (3.1. priedas)

Rašto darbo (rašinio) 7-8 kl. vertinimo forma (3.2. priedas)

Rašto darbo  7-8 kl. vertinimo forma (4-5) (3.3. priedas)

Rašto darbo (mokslinio)  7-8 kl. vertinimo forma (3.4. priedas)

Viešos kalbos vertinimo 6 kl. forma(5 priedas)

Viešos kalbos vertinimo 7 kl. forma (5.1. priedas)

Viešos kalbos vertinimo 8 kl. (7 balai) forma (5.2.  priedas)

Viešos kalbos vertinimo 8 kl. (3 balai) forma (5.3. priedas)

IT reikalavimai moksliniam darbui (9 priedas)

IT reikalavimai rašiniui (8 priedas)