Mokinių projektinių darbų organizavimo tvarka

Panevėžio "Vyturio" progimnazijos mokinių projektinių darbų organizavimo tvarka Skaityti čia>>>

Mokinių projektinės veiklos priedai

IT reikalavimai moksliniam darbui (9 priedas)

IT reikalavimai rašiniui (8 priedas)

Kūrybinio darbo vertinimo forma (7 priedas, 7.1. priedas)

Motyvacinio laiško forma (1 priedas)

Rašto darbo  pavyzdys (rašinys) 6 kl. (10 priedas)

Rašto darbo (mokslinio) 7-8 kl. vertinimo forma (4 priedas)

Rašto darbo (rašinio) 7-8 kl. vertinimo forma (3 priedas)

 Rašto darbo pavyzdys (mokslinis) 7-8 kl.  (11 priedas)

Rašto darbo pavyzdys (rašinys) 7-8 kl. (12 priedas)

 Rašto darbo vertinimo forma 6kl. (2 priedas)

Viešos kalbos vertinimas 8 kl. (3 balai) forma (6.1. priedas)

Viešos kalbos vertinimo 6-7 kl. forma (5 priedas)

Viešos kalbos (virtualios) vertinimo 6 kl. forma (5.1. priedas)

Viešos kalbos (virtualios) vertinimo 7 kl. forma (5.2. priedas)

Viešos kalbos vertinimo 8 kl. (7 balai) forma (6 priedas)