BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ TĖVELIŲ SUSITIKIMAI:  

 birželio 15 d. 18 val. aktų salėje renkasi tėveliai mokinių, kurie mokysis pas mokytojas Violetą ir Editą.  

 birželio 16 d. 18 val. aktų salėje renkasi tėveliai mokinių, kurie mokysis pas mokytojas Laimutę ir Eleną.  

SVARBU: Susitikime laukiame tik vieno atstovo iš mokinio šeimos. Laikomės visų saugumo nurodymų, dėvime kaukes uždaroje patalpoje.

Socialinis pedagogas

 Socialinio pedagogo funkcijos

  • teikia vaikui socialinę-pedagoginę pagalbą, panaudoja ir kūrybiškai perteikia teorines žinias, rengia socialines programas ir projektus;
  • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
  • vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo ir prevencijos programas;
  • informuoja vaikus ir jų tėvus apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą;
  • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą;
  • tiria socialinės-pedagoginės pagalbos poreikį;
  • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
  • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
  • atstovauja ir gina vaiko teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

 

Socialinė pedagogė Inga Navickienė dirba 24a (I a.) kabinete.Darbo grafikas:

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis

7.45  - 15.45
7.45  - 15.45
7.45  - 15.45
7.45  - 15.45
7.45  - 14.45

11.45 – 12.15
11.45 – 12.15
11.45 – 12.15
11.45 – 12.15
11.45 – 12.15

 

Socialinė pedagogė Gintarė Lengvenienė dirba 62b kab. Darbo grafikas:

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8-12.15 val., 12.45-16 val.

12.15-12.45

Antradienis

8-12.15 val.

12.15-12.45

Trečiadienis

8-12.15 val.

12.15-12.45

Ketvirtadienis

8-12.15 val., 12.45-16 val.

12.15-12.45

Penktadienis

8-11.30 val.

12.15-12.45

Bendruomeniniai šeimos namai, buv. Marijonų g. 24, Panevėžys

 Panevėžio bendruomeniniai šeimos namai, jų įkūrimui Europos socialinio fondo agentūra skyrė 619 tūkst. Eur ES finansavimą. Projekto partneris – Šv. Juozapo globos namai. Įgyvendinant projektą bus organizuojami pozityvios tėvystės mokymai, šeimos konsultavimo grupės, išgyvenantiems krizines situacijas, netektis ir pan., terapinė veikla neįgalius, elgesio bei emocijų sutrikimų turinčius vaikus auginančioms šeimoms, paramos grupė kūdikio besilaukiančiai šeimai, bendraamžių grupė paaugliams, mediacijos (taikinamojo tarpininkavimo ginčuose) paslauga. Veiks šeimos klubai, savaitgalio stovyklos, kur bus galima paklausyti paskaitų, dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose ir tiesiog pabūti su vaikais. Pasak projekto vadovės, Socialinių paslaugų poskyrio vedėjos Rasos Urbonavičienės, visose veiklose dalyvaujantiems tėveliams nereikės ieškoti auklės, močiutės, kaimynės ar kito žmogaus, kuris pasaugotų vaikus - mažieji bus prižiūrimi kompetentingo specialisto. Bendruomeninių šeimos namų projektas bus vykdomas iki 2021 m. liepos 28 d.

 15 animuotų komiksų

Žinomų pasakų veikėjai atgimsta animuotuose komiksuose, kad atskleistų, kokios grėsmės reputacijai ir piniginei tyko žmonių, nesaugančių savo konfidencialios informacijos.

Nuoroda: http://www.vartotojai.lt/lt/tapatybe/komiksai

Interaktyvus testas

Testas „Kaip apsunkinti Aviniui Ragiui gyvenimą?“ sukurtas siekiant jauniems žmonėms patraukliai suteikti praktinę informaciją apie tapatybės vagysčių prevenciją. Spręsdami testą jaunuoliai gali pasitikrinti, ar žino, kaip nederėtų elgtis su savo asmens duomenimis.

Nuoroda: http://www.vartotojai.lt/lt/tapatybe/testas

Ką turi žinoti tėvai apie paauglio amžių Skaityti>>>