Konsultacinių centrų grafikas

 Konsultacinių centrų tvarkos aprašas Žiūrėti>>>

5-8 klasių mokomųjų dalykų konsultacinių centrų grafikas Žiūrėti>>>

1-4 klasių konsultacinių centrų grafikas Žiūrėti>>>

Konsultacijų grafikas tėvams Žiūrėti>>>

5-8 klasių namų darbų ruošos ir darbų rašymo centro grafikas (veikia esant kontaktiniam mokymui) Žiūrėti>>>