ATSINAUJINOME

                                                                                               Įeiti į naują "Vyturio" progimnazijos svetainę

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei puslapyje rodomos subkategorijos, jose gali būti straipsnių.

Pokategorės

Mokyklų aprūpinimas

Dalyvaujame projekte "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos. Projektą organizuoja Švietimo aprūpinimo centras.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.
  • Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.
    • Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.
    • Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Daugiau apie projektą http://www.vedlys.smm.lt/

 UAB „Mokslo technologijos“ ir UAB „Biznio mašinų kompanija“ mokyklai atvežė 5-8 klasėms skirtas mokymo priemones. Priemonės bus naudojamos biologijos ir chemijos, gamtos ir žmogaus,fizikos, technologijų, matematikos, IT dalykų pamokose. Siekiant padėti mokytojams sėkmingai naudoti projekto lėšomis nupirktas 5–8 kl. priemones ugdymo procese, yra sukurti 93 biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos, fizikos, technologijų bei IT ir matematikos (integruotos veiklos) pamokų veiklų aprašai (toliau – aprašai), kurie patalpinti šioje svetainėje: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#5-8 (jungiamasi be slaptažodžio).