Mielieji, jau galima pravesti GPM 1,2 %. Jūsų parama visada priimama. Lėšas skirsime dviračių stoginės įrengimui, mokyklos erdvių atnaujinimui. Plačiau>>>

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PIRMĄSIAS IR PENKTĄSIAS KLASES TVARKA 2023-2024 MOKSLO METAMS:

SŠ-308. priėmimo tvarka   1A priedas -1 kl.   1B priedas -1 kl.   2A priedas - 5 kl.   2B priedas - 5 kl.

CENTRALIZUOTO PRIĖMIMO Į GIMNAZIJAS TVARKA

3 priedas - I gimnazijos kl.  PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS. SŠ.

Spec. pedagogas logopedas

Specialiojo pedagogo funkcijos:

  • Atlieka pedagoginį vertinimą, nustato mokinio žinių, mokėjimų, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms.
  • Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus), pedagogus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, individualiųjų ugdymo programų rengimo klausimais.
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams (globėjams), kaip atpažinti mokinio specialiuosius ugdymo poreikius ir kaip jam padėti mokykloje, namuose, kokius alternatyvius mokymo būdus, metodus bei priemones taikyti ugdymo procese.
  • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
  • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje. 

Logopedo funkcijos: 

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
 • Šalina specialiųjų poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Mokykloje dirba 3 spec. pedagogės-logopedės:

BIRUTĖ STAPULIONIENĖ Pirmadienis 7.50-17.20
Specialioji pedagogė-logopedė Antradienis  7.50-17.50
II a.   38 kab. Trečiadienis 7.50-17.20
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Ketvirtadienis 7.50-17.20
  Penktadienis 7.50-16.50

 

RAMŪNĖ DOLIEBIENĖ Pirmadienis 7.50-17.20
Specialioji pedagogė-logopedė Antradienis  7.50-17.20
III a.   78 kab. Trečiadienis 7.50-17.20
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Ketvirtadienis 7.50-16.20
  Penktadienis 7.50-16.50

 

JUDITA BUTKEVIČIENĖ Pirmadienis 8.00-17.30
Specialioji pedagogė-logopedė Antradienis  8.00-18.30
II a.  43 kab. Trečiadienis 8.00-17.00
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Ketvirtadienis 8.00-16.00
  Penktadienis 8.00-16.00

Jau pasirodė žurnalas "Lietaus vaikai", išleistas autizmo asociacijos. Jame gausu informacijos ir naudingų praktinių patarimų tėvams, pedagogams apie vaikus, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų. Susipažinsite su jaunu žmogumi, kuriam oficialiai diagnozuotas aspergerio sindromas. Kokius iššūkius jam teko patirti ir ko išmoko, sužinosite perskaitę straipsnį>>>

  Straipsniai:„Jei jūsų vaikas mikčioja...">>>>, „Skaitymas">>>>