Spec. pedagogas logopedas

Spec. pedagogo-logopedo funkcijos:

 • bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklą aptarnaujančios Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistais;
 • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems sutrikimų;
 • sudaro ir taiko mokinių kalbos ugdymo programas, rengia savo veiklos ataskaitą;
 • vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 • padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
 • dirba šviečiamąjį, konsultacinį darbą aktualiais specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais: konsultuoja mokinių tėvus, mokytojus, pateikia jiems rekomendacijas;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams veda pamokas ir  teikia pagalbą  jų metu;
 • informuoja tėvus apie vaikų ugdymosi rezultatus, nurodo būdus, kaip padėti vaikui namuose;
 • konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus, šviečia visuomenę.
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Spec. pedagogės-logopedės:

 Birutė Stapulionienė

Judita Butkevičienė

Jau pasirodė žurnalas "Lietaus vaikai", išleistas autizmo asociacijos. Jame gausu informacijos ir naudingų praktinių patarimų tėvams, pedagogams apie vaikus, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų. Susipažinsite su jaunu žmogumi, kuriam oficialiai diagnozuotas aspergerio sindromas. Kokius iššūkius jam teko patirti ir ko išmoko, sužinosite perskaitę straipsnį>>>

  Straipsniai:„Jei jūsų vaikas mikčioja...">>>>, „Skaitymas">>>>