Reikalingi dokumentai dėl priėmimo

Panevėžio miesto sav. informacija apie priėmimą >>>>

Priėmimas į 1 klasę >>>>

Priėmimas į 5 klasę >>>>

Priėmimas į gimnazijų I klases>>>

Priėmimo į gimnazijas tvarka ir prašymas >>>

Mokytis pagal pradinio ugdymo (2-4 kl.),  pagrindinio ugdymo (6-8 kl.) programas:

1. prašymas (rašomas mokykloje) (iki 14 m. prašymą pateikia tėvai,  nuo 14 m. mokiniai prašymą pateikia patys, kartu pateikę tėvų sutikimą raštu);

2. gimimo liudijimo kopija;

3. dokumentas apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą (originalas ir kopija, originalas bus grąžinamas);