ATSINAUJINOME

                                                                                               Įeiti į naują "Vyturio" progimnazijos svetainę

Reikalingi dokumentai dėl priėmimo

 

Priėmimo į 1 klasę prašymas pagal mokyklos aptarnavimo  teritoriją 1A priedas  >>>>

Priėmimo į 1 klasę prašymas, gyvenantiems ne mokyklos aptarnavimo teritorijoje 1B priedas >>>

Priėmimo į 5 klasę (keičiant mokyklą) prašymas pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją 2A priedas >>>>

Priėmimo į 5 klasę (keičiant mokyklą) prašymas, gyvenantiems ne mokyklos aptarnavimo teritorijoje 2B priedas>>>

 

Priėmimo mokytis "Vyturio" progimnazijoje pagal pradinio ugdymo (2-4 kl.),  pagrindinio ugdymo (6-8 kl.) programas:

1. prašymas (rašomas mokykloje) (iki 14 m. prašymą pateikia tėvai,  nuo 14 m. mokiniai prašymą pateikia patys, kartu pateikę tėvų sutikimą raštu);

2. gimimo liudijimas (originalas ir kopija, originalas bus grąžinamas);

3. dokumentas apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą (originalas ir kopija, originalas bus grąžinamas).