Reikalingi dokumentai dėl priėmimo

Panevėžio miesto Švietimo skyriaus informacija  nuo 2021 m. >>>>

Priėmimo į 1 klasę prašymas pagal mokyklos aptarnavimo  teritoriją >>>>

Priėmimo į 1 klasę prašymas, gyvenantiems ne mokyklos aptarnavimo teritorijoje >>>

Priėmimo į 5 klasę prašymas pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją >>>>

Priėmimo į 5 klasę prašymas, gyvenantiems ne mokyklos aptarnavimo teritorijoje >>>

Priėmimo  į gimnazijas prašymas nuo 2021 m. kovo 1 d. >>>

 

Mokytis pagal pradinio ugdymo (2-4 kl.),  pagrindinio ugdymo (6-8 kl.) programas:

1. prašymas (rašomas mokykloje) (iki 14 m. prašymą pateikia tėvai,  nuo 14 m. mokiniai prašymą pateikia patys, kartu pateikę tėvų sutikimą raštu);

2. gimimo liudijimo kopija;

3. dokumentas apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą (originalas ir kopija, originalas bus grąžinamas);