BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ TĖVELIŲ SUSITIKIMAI:  

 birželio 15 d. 18 val. aktų salėje renkasi tėveliai mokinių, kurie mokysis pas mokytojas Violetą ir Editą.  

 birželio 16 d. 18 val. aktų salėje renkasi tėveliai mokinių, kurie mokysis pas mokytojas Laimutę ir Eleną.  

SVARBU: Susitikime laukiame tik vieno atstovo iš mokinio šeimos. Laikomės visų saugumo nurodymų, dėvime kaukes uždaroje patalpoje.

Reikalingi dokumentai dėl priėmimo

Panevėžio miesto Švietimo skyriaus informacija  nuo 2021 m. >>>>

Priėmimo į 1 klasę prašymas pagal mokyklos aptarnavimo  teritoriją >>>>

Priėmimo į 1 klasę prašymas, gyvenantiems ne mokyklos aptarnavimo teritorijoje >>>

Priėmimo į 5 klasę prašymas pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją >>>>

Priėmimo į 5 klasę prašymas, gyvenantiems ne mokyklos aptarnavimo teritorijoje >>>

Priėmimo  į gimnazijas prašymas nuo 2021 m. kovo 1 d. >>>

 

Mokytis pagal pradinio ugdymo (2-4 kl.),  pagrindinio ugdymo (6-8 kl.) programas:

1. prašymas (rašomas mokykloje) (iki 14 m. prašymą pateikia tėvai,  nuo 14 m. mokiniai prašymą pateikia patys, kartu pateikę tėvų sutikimą raštu);

2. gimimo liudijimo kopija;

3. dokumentas apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą (originalas ir kopija, originalas bus grąžinamas);