Mielieji, jau galima pravesti GPM 1,2 %. Jūsų parama visada priimama. Lėšas skirsime dviračių stoginės įrengimui, mokyklos erdvių atnaujinimui. Plačiau>>>

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PIRMĄSIAS IR PENKTĄSIAS KLASES TVARKA 2023-2024 MOKSLO METAMS:

SŠ-308. priėmimo tvarka   1A priedas -1 kl.   1B priedas -1 kl.   2A priedas - 5 kl.   2B priedas - 5 kl.

CENTRALIZUOTO PRIĖMIMO Į GIMNAZIJAS TVARKA

3 priedas - I gimnazijos kl.  PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS. SŠ.

Mokslo metų trukmė

 

2022-2023 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė

2022-2023 m.m.

Ugdymo proceso trukmė

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

savaičių skaičius

mokymosi dienų skaičius*

1-4-os

2022-09-01

2023-06-08*

35

175

5-8-os

2022-09-01

2023-06-22*

37

185

Pastaba:* atsižvelgiant į progimnazijos bendruomenės organizuojamus renginius, projektinę ar kitą  veiklą po pamokų, ugdymo proceso pabaiga gali būti trumpinama direktoriaus įsakymu, nurodant konkrečias veiklas, klases ir laiką.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

 

Nustatomas pamokų laikas:

 

 Pamoka   1-ų klasių  2-4 klasių  5-8 klasių
 1 pamoka  8.10- 8.45  8.00- 8.45  8.00- 8.45
2 pamoka 9.00- 9.35  8.55- 9.40 8.55- 9.40
3 pamoka 9.50-10.25 9.50-10.35 9.50-10.35
4 pamoka 11.30-12.05 11.30-12.15 10.45-11.30
5 pamoka 12.15-12.50 12.25-13.10 12.25-13.10
6 pamoka   13.20-14.05 13.20-14.05
7 pamoka     14.15-15.00