Mokslo metų trukmė

 

2021-2022 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė

2021-2022 m.m.

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

savaičių skaičius

mokymosi dienų skaičius*

1-4-os

09-01

06-09

35

175

5-8-os

09-01

06-14

37

185

Pastaba:* mokymosi dienų skaičius gali būti keičiamas pasikeitus švenčių dienų datoms ar su švenčių dienomis sutampančių poilsio dienų perkėlimo tvarkai.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

  Nustatomas pamokų laikas:

Pamoka

Pamokų laikas

1 klasės

2-4 klasės

5 klasės

6 klasės

7 klasės

8 klasės

1 pamoka

8.00 –   8.45

8.00 –   14.00

* Pamokų laikas kiekvienam klasių koncentrui skirtingas.

* Mokinių ilgosios pertraukos kiekvienam klasių koncentrui skirtingos.

  8.00 –   8.45

  8.00 –   8.45

  8.00 –   8.45

  8.00 –   8.45

2 pamoka

8.55 –   9.30

Mokinių valgymo laikas:

  8.55 –   9.40

  8.55 –   9.40

  8.55 –   9.40

  8.55 –   9.40

3 pamoka

10.05 – 11.35

  9.50 – 10.35

  9.50 – 10.35

  9.50 – 10.35

  9.50 – 10.35

4 pamoka

10.45 – 11.20

10.40 – 11.25

Mokinių valgymo laikas:

11.25 – 11.45

10.55 – 11.40

Mokinių valgymo laikas:

11.50 – 12.05

11.05 – 11.50

Mokinių valgymo laikas:

12.10 – 12.25

11.05 – 11.50

5 pamoka

11.30 – 12.05

12.25 – 13.10

12.25 – 13.10

12.25 – 13.10

12.25 – 13.10

Mokinių valgymo laikas:

6 pamoka

13.25 – 14.10

13.25 – 14.10

13.25 – 14.10

13.25 – 14.10

7 pamoka

14.15 – 15.00

14.15 – 15.00

14.15 – 15.00

14.15 – 15.00