Mokslo metų trukmė

 

2021-2022 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė

2020-2021 m.m.

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

savaičių skaičius

mokymosi dienų skaičius*

1-4-os

09-01

06-09

35

175

5-8-os

09-01

06-15

37

185

Pastaba:* mokymosi dienų skaičius gali būti keičiamas pasikeitus švenčių dienų datoms ar su švenčių dienomis sutampančių poilsio dienų perkėlimo tvarkai.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

   Nustatomas pamokų laikas:

I klasėms II-IV klasėms V-VIII klasėms

Pradžia 8.00 val.,

Pabaiga 13.00 val.

Pradžia 8.00 val.

Pabaiga 14.00 val.

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.55– 9.40
  3. 9.50 – 10.35
  4. 11.05 – 11.50
  5. 12.20 – 13.05
  6. 13.15- 14.00
  7. 14.10 - 14.55