BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ TĖVELIŲ SUSITIKIMAI:  

 birželio 15 d. 18 val. aktų salėje renkasi tėveliai mokinių, kurie mokysis pas mokytojas Violetą ir Editą.  

 birželio 16 d. 18 val. aktų salėje renkasi tėveliai mokinių, kurie mokysis pas mokytojas Laimutę ir Eleną.  

SVARBU: Susitikime laukiame tik vieno atstovo iš mokinio šeimos. Laikomės visų saugumo nurodymų, dėvime kaukes uždaroje patalpoje.

Mokslo metų trukmė

 

2020-2021 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė

2020-2021 m.m.

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

savaičių skaičius

mokymosi dienų skaičius*

1-4-os

09-01

06-04

35

175

5-8-os

09-01

06-08

37

185

Pastaba:* mokymosi dienų skaičius gali būti keičiamas pasikeitus švenčių dienų datoms ar su švenčių dienomis sutampančių poilsio dienų perkėlimo tvarkai.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

   Nustatomas pamokų laikas:

I klasėms II-IV klasėms V-VIII klasėms

Pradžia 8.00 val.,

Pabaiga 12.25 val.

Pradžia 8.00 val.

Pabaiga 13.05 val.

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.50 – 9.35
  3. 9.40 – 10.25
  4. 10.35 – 11.20
  5. 12.10 – 12.55
  6. 13.00- 13.45
  7. 13.50 - 14.35