NAUJIENOS

Mylime savo augintinius

Spalio 23 dienos rudens rytą 2d klasės mokiniai vyko į ekskursiją po Panevėžio Gamtos mokyklą. Ekskursijos metu vaikai susipažino su Gamtos mokyklos teritorijoje gyvenančia ponių pora, linksmai morkas skanaujančia triušių šeimyna, kalbančiu krankliu bei triukšmingomis antimis ir žąsimis. Vidaus patalpose vaikus pasitiko degu, šinšilos, papūgėlės, vėžliukai bei driežai. Po  ekskursijos antrokai dalyvavo edukacinėje pamokoje „Mano augintinis“, kurioje mokėsi išsiaiškinti, kas labiausiai reikalinga mūsų augintiniams. Grįžus į mokyklą, mokiniai  klasėje dar ilgai dalinosi pasakojimais apie savo augintinius namuose.

Pradinių klasių mokytoja Ingrida Kazlauskienė

Skaityti daugiau: Mylime savo augintinius

Ugdymo proceso organizavimas nuo š.m. spalio 26 d.

Spalio 26 d., pirmadienį,

1-4  ir 5-8 klasių mokiniams ugdymasis vyks nuotolinių būdu.

1-4 klasių mokiniams spalio 23 d. mokytojos pateiks kūrybines užduotis,  paskelbs kaip bus dirbama tą dieną ir nurodys iki kada mokiniai turi atsiskaityti.

5-8 klasių mokiniams užduotys bus pateikiamos per Office365 aplinką. Mokytojai konsultuos mokinius naudodami vaizdo konferencijų programas Teams, Zoom (ar kitu mokytojo su mokiniais sutartu būdu).

Spalio 27-30 dienos  - mokinių rudens atostogos ir lapkričio 2 d. nedarbo diena.

Nuo lapkričio 3 d. 1-4 klasių mokiniai mokysis mokykloje.

Lapkričio 3, 4, 5, 6 dienomis 5-8 klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu. Pamokos nuotoliniu būdu vyks pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį; apie pakeitimus informuosime taip, kaip tai darydavome ir anksčiau - per TaMo.

Konsultacijos mokiniams vyks taip pat pagal patvirtintą konsultacijų tvarkaraštį.

Pamokų laikas nesikeičia.

Pagalbą mokiniams bus teikiama taip: 1-4 klasių mokiniams pamokose, o  logopedinės pratybos vienu metu tik vienos klasės mokiniams, 5-8 klasių mokiniams – nuotoliniu būdu.

Neformaliojo švietimo  (būrelių veikla) 1-4 klasių mokiniams  kontaktiniu būdu vienu metu tik vienos klasės mokiniams, 5-8 klasių mokiniams – dalis nuotoliniu būdu, dalis stabdoma (informacija bus pateikta e.dienyne TaMo)

Jeigu bus pasikeitimų dėl ugdymo proceso organizavimo, informaciją teiksime  e.dienyne TaMo ir mokyklos tinklapyje. Prašome kasdien sekti informaciją.

Skirmunda Martinonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aš - pilietis

Spalio 23 dienos apniūkusį ir darganotą rytą 5-tų klasių moksleiviai rinkosi į mokyklą. Visi žinojo, kad šiandien mokysimės kitaip integruotoje dienoje ,,Aš- pilietis“.

Pirmąją pamoką susirinkę aktų salėje, penktokai pritarė seniems posakiams: ,,Mes ne cukriniai – lyjant lietui neištirpsim“ ir ,,Nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga“. Visi norėjo suprasti, kas tas pilietiškumas..... Tad išsiaiškinę, kokių susitarimų laikysimės visą dieną, ėjome mokytis... Pilietiškumo sampratą penktokai gilino  lietuvių kalbos, matematikos, gamtos ir žmogaus saugos pamokose  bei klasės valandėlėje.

Skaityti daugiau: Aš - pilietis

Vokiečių kalbos dienos „Ö kaip öko?“ bibliotekoje

Spalio 20 d. ir 22 d. 6-tų klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos, dalyvavo užsiėmimuose Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje. Pirmojo užsiėmimo metu Virginijus Beniušas supažindino su bibliotekos Vaikų skyriuje gyvenančiu robotu „Pradžiumi“, pristatė savo iš dviračio detalių kurtą papuošalų ir aksesuarų kolekciją bei fotografijas, kuriose matyti naujas senų daiktų gyvenimas.

Kito susitikimo metu mokiniai dalyvavo praktiniame užsiėmime, kuriame išbandė „Velografiją“ – piešimą dviračio grandinėmis, peržiūrėjo fotofilmą „Geltonas povandeninis dviratis“ bei savo įgytas žinias pasitikrino dalyvaudami bibliotekos darbuotojos J. Sriubienės parengtoje viktorinoje.

Vokiečių k. mokytoja Jolanta

Skaityti daugiau: Vokiečių kalbos dienos „Ö kaip öko?“ bibliotekoje