BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ TĖVELIŲ SUSITIKIMAI:  

 birželio 15 d. 18 val. aktų salėje renkasi tėveliai mokinių, kurie mokysis pas mokytojas Violetą ir Editą.  

 birželio 16 d. 18 val. aktų salėje renkasi tėveliai mokinių, kurie mokysis pas mokytojas Laimutę ir Eleną.  

SVARBU: Susitikime laukiame tik vieno atstovo iš mokinio šeimos. Laikomės visų saugumo nurodymų, dėvime kaukes uždaroje patalpoje.

NAUJIENOS

Karjeros diena 2019

 Lapkričio 25 d. rytą 5 - 8 klasių mokiniai į mokyklą rinkosi nekantraudami ir spėliodami, ką jiems šiandien pavyks pamatyti, patirti ir sužinoti, dalyvaujant  mokyklos Karjeros dienos veiklose. Vienos veiklos mokiniams buvo žinomos: išdiskutuotos klasėse, aptartos su klasių vadovais, renkantis pažintinių vizitų kryptis, kitos gi - nežinomos ir keliančios smalsumą.

Visi 5-8 klasių mokiniai Karjeros dienoje turėjo dvi veiklas: pirmoji veikla buvo bendra koncentrui: pvz. penktų klasių mokiniai pildė savęs pažinimo testus, aiškinosi, kokia savanoriavimo forma kiekvienam iš jų labiausiai tinka, ar kiek kiekvienas jų yra verslus.

Šeštokai savo veiklas pradėjo nuo bendros paskaitos - susitikimo salėje su STT Panevėžio skyriaus atstove, korupcijos prevencijos poskyrio viršininke R.Škutiene - klausydamiesi ir klausinėdami apie STT darbo ypatumus.

Septintokų pirmoji veikla - užsiėmimas vyko su J.Žilyte-Mileriene. Čia mokiniai nuolat buvo skatinami susimąstyti apie savo svajones, keliamų tikslų konkretumą joms įgyvendinti bei tikslių savo žingsnių planavimą, kad svajonės galėtų virsti realybe.

Aštuntokai savo karjeros dieną pradėjo nuo apsilankymo Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centre, kur jų laukė ne tik platus supažindinimas su čia ruošiamomis specialybėmis, bet ir pačių specialybių pristatymai, bendravimas su jau studijuojančiais mokiniais bei patalpų apžiūrėjimas, veiklų pabandymas.

Antrojoje Karjeros dienos dalyje visos 5-8 klasės „pabyrėjo“ po Panevėžio miesto pažintiniams vizitams pasirinktas įmones ir įstaigas, kad betarpiškai galėtų susirinkti informaciją apie jose dirbančius specialistus, jų kasdienę veiklą, galėtų užduoti klausimus apie karjeros galimybes ir specialistų parengimą, studijas.

Kiekvienos atskiros klasės veiklos platesnis aprašymas pateiktas mokyklos tinklapio skyrelyje  - Karjeros diena 2019:  https://www.vyturyspanevezys.lt/pagalba-mokiniui/specialistai/ugdymas-karjerai/karjeros-diena/karjeros-diena-2019.

 Ugdymo karjerai patarėja Vaida Bakšienė, nuotraukos mokytojos Kristinos Karvelienės