,,Mieli, būsimųjų pirmokų tėveliai. Savo pageidavimą dėl norimos mokytojos pasirinkimo galėsite išreikšti nuo balandžio mėnesio. Sekite informaciją mūsų tinklapyje. Jame bus patalpinta aktyvi apklausos nuoroda, kurioje ir parašysite savo norus. Administracija"

Sausio 5d. 8.00 val. prasideda centralizuotas priėmimas į pirmąsias klasesSkaityti>>>

2021 m. spalio 28 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-296 pakeistas Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašasSkaityti>>>

2021 m. spalio 28 d.  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-295 pakeistas Panevėžio miesto teritorijos paskirstymas bendrojo lavinimo mokykloms (komplektuoti mokinių iki 16 metų klases). Skaityti>>>

Prašymo forma (1A priedas)   centralizuotai priimamiems 1-ųjų klasių mokiniams iš mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos;

Prašymo forma (1B priedas)  centralizuotai priimamiems 1-ųjų klasių mokiniams iš kitų mokyklų aptarnavimo teritorijų ir kitų savivaldybių;

V.Dziuričienės 2021 m. ataskaitos svarstymas

Svarstymui teikiama progimnazijos direktorės Vitalijos Dziuričienės 2021 metų veiklos ataskaita. Progimnazijos bendruomenės nariai kviečiami teikti siūlymus dėl ataskaitos vertinimo progimnazijos tarybos pirmininkei Aušrai Vilimienei el. paštu ausra.vilimiene@vyturyspanevezys.ltiki 2022 m. sausio 30 d.

Saugumas (COVID-19)

 Atsakinga už COVID-19 ligos valdymą - direktorė Vitalija Dziuričienė, tel. 8 698 87 880;

 pavaduotoja - Pagalbos skyriaus vedėja Inga Navickienė, tel. 8 684 70 433

Atsakinga už profilaktinio tyrimo organizavimą - Nijolė Geležienė, tel. 8 663 73 011

OV vadovo ir ŠMSM dokumentai   www.mokyklabecovid.lt

Panevėžio "Vyturio" progimnazijos direktoriaus įsakymas dėl būtinų sąlygų užtikrinimo žiūrėti>>>

Panevėžio "Vyturio" progimnazijos direktoriaus įsakymas dėl testavimo progimnazijoje  žiūrėti>>>

Panevėžio "Vyturio" progimnazijos saviizoliacijoje esančio mokinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas žiūrėti>>>

Saugumo sąlygų užtikrinimas (tėvų susirinkimo 2021-08-30 medžiaga) žiūrėti>>>

Saugumo sąlygų užtikrinimas (tėvų susirinkimo 2021-09-14 medžiaga) žiūrėti>>>

Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas  žiūrėti>>>

OV sprendimas "Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos" Žiūrėti>>>

Sutikimas dalyvauti vykdomame testavime žiūrėti>>>