Saugumas (COVID-19)

 Atsakinga už COVID-19 ligos valdymą - direktorė Vitalija Dziuričienė, tel. 8 698 87 880;

 pavaduotoja - Pagalbos skyriaus vedėja Inga Navickienė, tel. 8 684 70 433

Atsakinga už profilaktinio tyrimo organizavimą - Nijolė Geležienė, tel. 8 663 73 011

OV vadovo ir ŠMSM dokumentai   www.mokyklabecovid.lt

Panevėžio "Vyturio" progimnazijos direktoriaus įsakymas dėl būtinų sąlygų užtikrinimo žiūrėti>>>

Panevėžio "Vyturio" progimnazijos direktoriaus įsakymas dėl testavimo progimnazijoje  žiūrėti>>>

Saugumo sąlygų užtikrinimas žiūrėti>>>

Sutikimas dalyvauti vykdomame testavime žiūrėti>>>