Metodinės tarybos sudėtis

 

Pirmininkė – Daiva Vadlugienė, humanitarinių mokslų mokytojų metodinės grupės vadovė

Pavaduotoja - Skirmunda Martinonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai: Renata Radzevičienė, Pradinio ugdymo skyriaus vedėja

                          Oksana Karoblienė, Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja

                          Vitalija Dziuričienė, mokyklos direktorė

                          Vilanda Lapėnienė, Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja

                          Kristina Žvirblienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės vadovė

                          Inga Navickienė, Pagalbos skyriaus vedėja, socialinė pedagogė

                          Gintaras Petraitis, saviraiškos mokytojų metodinės grupės vadovas

                          Aušra Vilimienė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės vadovė 

                          Rima Taurozienė, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės vadovė