Dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Panevėžyje, vykdanti pradinio, pagrindinio ir neformalaus ugdymo programas (1-8 mokomosios klasės).

Mokykla įkurta 1980 m. rugsėjo 1 d. kaip Panevėžio 15-oji vidurinė mokykla. 1983 m. mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida. 1993 m. gegužės 14 d. mokykla pavadinta „Vyturio“ vardu.

Šiuo metu mokykloje mokosi virš 750 mokinių, dirba beveik 70 pedagogų.

Secondary education school in Panevėžys, Lithuania, implementing primary, secondary (middle-school) and non-formal education programs (grades 1-8).
The school was founded in 1980 as Panevėžys 15th Secondary School. The first batch of graduates graduated from school in 1983.
The school was named "Vyturio" (means 'lark' in Lithuanian) in 1993.
Nominated as "Good School" by the Lithuanian National Agency of Education in 2015.
The school currently has over 750 students and employs nearly 70 teachers.

Progimnazijos misija ir vizija