NMPP grafikas mokiniams  Skaityti>>>

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PIRMĄSIAS IR PENKTĄSIAS KLASES TVARKA 2023-2024 MOKSLO METAMS:

SŠ-308. priėmimo tvarka   1A priedas -1 kl.   1B priedas -1 kl.   2A priedas - 5 kl.   2B priedas - 5 kl.

NAUJIENOS

„Vyturys“ mini Sausio -13-tąją

Kadaise, „Vytury“ dirbanti mokytoja Auksė Sereikienė, Sausio 13-ąją uždegė žvakutes  „Vyturio“ mokyklos languose. Tai tapo tradicija  visoje Lietuvoje.

Šiandien nuo pat ryto „Vyturio“ mokyklos langai paskendo žvakučių šviesoje, pagerbiant Sausio-13-ios laisvės gynėjų ir didvyrių atminimą. „Laisvė“ pagal Justino Marcinkevičiaus eiles skambėjo nuo pirmoko iki aštuntoko lūpų. Dainą traukėme visi iš širdies, o neužmirštuolės simbolis prie krūtinės kūrė bendrumo ir vieningumo dvasią.

„O nesibaigianti kelione į tave“ rašė poetas. Šie žodžiai tokie aktualūs mums dabar Ukrainos karo kontekste.

Viename iš paskutinių savo interviu J. Marcinkevičius minėjo, kad „Laisvė yra darbas, o ne laisvė nuo darbo“. Tad turime vertinti ir saugoti, nes į šią duotybę gali būti pasikėsinta.

 „Vyturys“ įprasmina šią dieną prisiminimų ir dabarties sąsajų kontekste.

Mokytoja Ingrida

Partneriai ir draugai