,,Mieli, būsimųjų pirmokų tėveliai. Savo pageidavimą dėl norimos mokytojos pasirinkimo galėsite išreikšti nuo balandžio mėnesio. Sekite informaciją mūsų tinklapyje. Jame bus patalpinta aktyvi apklausos nuoroda, kurioje ir parašysite savo norus. Administracija"

Sausio 5d. 8.00 val. prasideda centralizuotas priėmimas į pirmąsias klasesSkaityti>>>

2021 m. spalio 28 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-296 pakeistas Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašasSkaityti>>>

2021 m. spalio 28 d.  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-295 pakeistas Panevėžio miesto teritorijos paskirstymas bendrojo lavinimo mokykloms (komplektuoti mokinių iki 16 metų klases). Skaityti>>>

Prašymo forma (1A priedas)   centralizuotai priimamiems 1-ųjų klasių mokiniams iš mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos;

Prašymo forma (1B priedas)  centralizuotai priimamiems 1-ųjų klasių mokiniams iš kitų mokyklų aptarnavimo teritorijų ir kitų savivaldybių;

V.Dziuričienės 2021 m. ataskaitos svarstymas

Svarstymui teikiama progimnazijos direktorės Vitalijos Dziuričienės 2021 metų veiklos ataskaita. Progimnazijos bendruomenės nariai kviečiami teikti siūlymus dėl ataskaitos vertinimo progimnazijos tarybos pirmininkei Aušrai Vilimienei el. paštu ausra.vilimiene@vyturyspanevezys.ltiki 2022 m. sausio 30 d.

NAUJIENOS

EQ Lietuvoje-EQ Vokietijoje. Kokią patirtį parsivežėme?

Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazija 2019 m. pradėjusi, toliau tęsia Erasmus+ projekto ,,Šiuolaikinės mokyklos iššūkis-EQ“,  Nr.: 2019-1-LT01-KA101-060343/2,  įgyvendinimą.

Projekto įgyvendinimo metu siekiama sukurti savitą emocinio intelekto ugdymo sistemą ,,Vyturio“ progimnazijoje. 2019 m. spalio mėnesį penkių mokytojų komanda dalyvavo vizite Rygos mokykloje, o antrasis projekto vizitas buvo organizuotas 2021 m. gruodžio 13-17d. Vokietijoje, Conrad- Weiser-Schule- Aspach. Džiaugiamės, kad vėl penki Vyturio mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai galėjo plėsti savo akiratį socialinio emocinio ugdymo srityje ir ne tik.

Vizito metu kiekvieną dieną stebėjome pamokos 1- 9 klasėse, jas aptarinėjome. Po pamokų domėjomės mokyklos valdymo struktūra, strateginiais tikslais ir jų išpildymu, neformaliuoju ugdymu.

Mūsų aplankytoje mokykloje emocinio intelekto ugdymo sritis stiprinama, ugdoma per puikiai išvystytą socialinį modelį-savanorystės sistemą. Savanoriai padeda mokiniams puikiai jaustis tiek pamokose, tiek po pamokų kartu su jais atlikdami namų darbus bei žaisdami socialinius žaidimus. Taip pat buvo naudinga susipažinti ir su kitomis mokyklos stiprybės, tai koučingo sistema bei diferencijavimas per trijų lygių mokymą kiekvienoje pamokoje. Mes, vizito dalyviai, taip pat pamatėme ir kitų mokyklos stiprių pusių, organizuojamų veiklų, naudojamų metodų, kuriuos parsivežėme į Lietuvą, tai: edukacinės aplinkos atspindinčios kiekvieno mokinio ugdymosi poreikius, taisyklės ir susitarimai pamokų metu (tylos taisyklė, taisyklės dėl namų darbų ir pan.), šiuolaikiška ir patraukli IT įranga, skaitmeninis ugdymo turinys,  neformalūs užsiėmimai kiekvienam, švari aplinka (šiukšlių rinkimo kultūra) ir pan.

Vizito metu įgytos patirtys parodė, kiek dar daug mes visi ir kiekvienas iš mūsų galime nuveikti dėl savo, dėl mokinių gerovės. Idėjų sklidina mūsų kasdienybė, tiesiog reikia imti ir daryti. Tam mus nukreipė Conrad- Weiser-Schule- Aspach kolektyvas.

Projekto vadovė Inga Navickienė