NAUJIENOS

Rugsėjo 1

Ruduo... Rugsėjo rytmečiai voratinkliuos rasos lašais suspindę...
Ruduo... Susimąstai, kuo vasara turtinga.
Ruduo... Alsuoja dienos pilnatve.
Sušildo ne geltonų lapų kibirkštys – gerumas, žinios, i
šmintis

 pro mokyklų atviras duris pasklidę.  Tegul jų kiekvienam užteks.

Laukiame Jūsų, mokiniai!

Mokslo metų pradžios šventė vyks rugsėjo 2 d. :

9.45 val.  -   pirmokai ir aštuntokai klasėse susitinka su savo klasių vadovais

9.45 val. -    2 - 7 klasių mokiniai klasėse susitinka su savo klasių vadovais

10 val.   -    ŠVENTĖ MOKYKLOS STADIONE

10.45 val. -  Pirmoji klasės vadovo pamoka visoms klasėms