NAUJIENOS

Integruoto mokymosi diena „Vanduo gamtoje“

Šių dienų mokytojas kiekvieną dieną ieško naujų mokymo metodų, kurie mokiniui būtų priimtiniausi, įdomiausi ir didintų mokymosi motyvaciją. Integruotos pamokos/dienos (mokomųjų dalykų integracija) – vienas iš mokymo metodų, kuris didina mokinių motyvaciją, skatina mokinių kūrybiškumą bei aktyvų dalyvavimą pamokose.

Penktadienis „Vyturio“ progimnazijoje – integruoto mokymosi diena 5-tų klasių mokiniams tema „Vanduo gamtoje“, skirta integruotam dalykinių ir bendrųjų gebėjimų ugdymuisi. Pirmoji pamoka visiems penktokams vyko aktų salėje, kurios metu buvo paskelbta integruoto mokymosi dienos tema, tikslas, uždaviniai, dalykinių gebėjimų patikra, laukiamas rezultatas. Gavę dienos užduočių lapus, pasitikrinę jau turimas žinias, išsikėlę lūkesčius, mokiniai išsiskirstė  į atskirus kabinetus, kur jiems pagal parengtą tvarkaraštį vyko lietuvių kalbos, gamtos ir žmogaus, muzikos ir matematikos pamokos. Nenuostabu, kad visų pamokų temų pagrindinis herojus buvo vanduo. Juk vanduo – svarbiausia medžiaga, palaikanti gyvybę Žemėje. Lietus, sniegas, rasa, rūkas – visa tai vanduo. Mokiniai, dirbdami grupelėse, porose, individualiai tyrinėjo realią aplinką, atliko bandymus, stebėjo gamtą, darė išvadas, kūrė, skaitė, rašė, dainavo, muzikavo, skaičiavo, diskutavo, ir, žinoma, labai džiaugėsi. Per paskutiniąją šeštąją pamoką vėl visi susirinkome į salę, kurios metu vyko integruoto mokymosi dienos refleksija, dalykinių gebėjimų patikra.

Integruotos pamokos, integruoto mokymosi dienos – mokinių kūrybiškumo ir mokytojų bendradarbiavimo stiprinimo pagrindas.

Mokytoja Vilanda