• Ekstremali situacija. Vyksta mokymas nuotoliniu būdu

    Ekstremali situacija. Vyksta mokymas nuotoliniu būdu

  • 1

Priėmimas į 1-ąsias ir 5-ąsias klases nuo 2020 m. sausio 6 d. Dokumentai priimami Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje, adresu Laisvės a.23. Plačiau >

Mokykloje uniformų turgelio nebus. Naujos uniformos užsakomos parduotuvėje „Manovita“ (Klaipėdos g. 36). Plačiau >>>

NAUJIENOS

Integruota mokymosi diena ,,Kodavimas – dekodavimas“

Vasario 28 dieną, visi aštuntų klasių moksleiviai mokėsi kitaip.... Kiekvienoje pamokoje  mokinius pasitiko keisti ir nesuprantami užrašai, ženklų kombinacijos lentose, pateiktyse, užduotyse. Tačiau taip pateikta informacija atrodė nesuprantama ir beprasmiška tik tol, kol moksleiviai negavo koduotės rakto. O tada keletas minučių susikaupimo ir  nesuprantami žodžių junginiai stebuklingai pavirsdavo į rišlų, aiškų ir suprantamą tekstą, pasakojimą, istoriją, taisyklę.

Matematikos pamokose aštuntokai atkodavo mokytojo užkoduotas sąlygas, sprendė nelygybes naudodamiesi ,,Excel“ programa; lietuvių kalbos, istorijos pamokose mūsų vyresnėliai braukė prakaitą pagal mokytojos pateiktą raktą atkodavę pamokos uždavinį ir užduotis, skaitydami, analizuodami žemėlapius. Moksleiviai suvokė, kad sporte taip pat daug koduočių (kiekviena komanda – tai tam tikras sugalvotas, suplanuotas ir aptartas su sportininkais simbolis), sutartiniais ženklais (tam tikromis linijomis) braižomi brėžiniai, kuriuos skaityti gali tik tie, kurie žino tų simbolių reikšmę. Neliko nuošalyje ir Morzės abėcėlė,  šią dieną panaudota istorijos pamokose.

Refleksijoje labai azartiškai klasių atstovai žaidė ,,Milijonieriaus“ žaidimą, parengtą naudojantis ,,Kahoot“ programėle. O jiems, savaime aišku, talkino visa klasė.

Gamtos mokslų metodinė grupė