NAUJIENOS

,,Pažangos pastovumo“ grupė tęsia veiklą

Pravesta, stebėta ir aptarta 2b klasėje mokytojos N.Čestavičienės matematikos pamoka, tema ,,Statistikos duomenys diagramose ir lentelėse“. Remiantis ankstesnėmis MID grupėje išsakytomis mintimis ir pastabomis pamokoje buvo skiriamas dėmesys užduočių diferencijavimui ir pažangos fiksavimui. Mokiniai turėjo galimybę pasirinkti keturias užduotis iš šešių pagal savo žinias ir gebėjimus ir jas atlikę įsivertinti. Įsivertinimui panaudotas keturių spalvų spektras (nuotraukoje). Mokiniai vertinosi savo individualią pažangą lygindami savo pasiekimus pamokoje su ankstesniais pasiektais rezultatais.

Kolegės E.Luomanienė, E.Adamavičienė, L.Giniotienė, V.Mažutienė stebėjusios šią pamoką išsakė savo pastebėjimus.

Vasario 17d. vyko MID grupės susirinkimas, kuriame aptarta: 13 klasės pamokos data ir laikas bei pasiskirstyta darbais pamokos pasirengimui, pravedimui, refleksijai.

Mokytoja N.Čestavičienė

Įsivertinimo spalvos.jpg