NAUJIENOS

Pažangos pastovumo MID grupės veikla

Gruodžio ir sausio mėn. vykusiuose Pažangos pastovumo MID grupės susitikimuose aptarėme pamokose naudojamus pažangos pastovumo fiksavimo būdus, metodus, padedančius pagerinti mokinių individualią pažangą.

Kartu suplanuotos, stebėtos ir aptartos mokytojų Editos Luomanienės (2019 12 11), Laimos Giniotienės (2019 12 17), Violetos Mažutienės (2020 01 30) pasaulio pažinimo pamokos.  Tema - ,,Senosios lietuvių šventės“. Aptarimo metu išskyrėme stipriąsias pamokų sritis, koregavome veiklų skaičių, metodus, mokinių padarytos pažangos matavimo, reflektavimo būdus, atsižvelgiant į savo klasės mokinių mokymosi lygį bei individualius gebėjimus. Taip išgryninome pamoką.

Mokytoja Elena Adamavičienė pasirinko kitą būdą, t.y. asmeniškai suplanavo pasaulio pažinimo pamoką tema „Valstybės, su kuriomis ribojasi Lietuvos valstybė“  ir pravedė 3c klasėje.  Stebėjusios pamoką (2020 01 23), išskyrėme stipriąsias sritis, išsakėme, kaip kiekviena fiksuotų mokinių pasiektą pažangą savo klasėje. Trečių klasių mokytojos pasinaudojo Elenos sukurtomis užduotimis, organizuodamos pasaulio pažinimo pamoką šia tema savo klasėse. Susidomėjome pasitikrinamosios užduoties diferencijavimu, galimybe pačiam mokiniui pasirinkti užduotį pagal savo gebėjimus, o ją atlikus įsivertinti (įsivertinimo pamokoje veiklos priemonė matosi 1 nuotraukoje). Nusprendėme, kad kiekviena išbandysime savo pamokose Elenos pademonstruotą pamokos uždavinio įgyvendinimo pamatavimo būdą.

Vasario mėnesį MID grupės susitikime pasidalysime patirtimi, kaip sekėsi pamokose diferencijuoti pasitikrinamąsias užduotis,  stebėsime ir aptarsime  pamoką 2b klasėje.

Mokytoja Nijolė Čestavičienė

01.jpg 02.jpg 03.jpg